over ons / about us

wij spreken nederlands, hablamos español, we speak english, nous parlons le français, wir sprechen deutsch

english version lower on this page

IMG_0621

In februari 2010 kochten we onze finca, 20 hectare prachtige natuur in het noordelijke deel van Extremadura, tegen de grens met Portugal. Het terrein was al jaren verwaarloosd, de prachtige encinas (hulsteiken)  waren niet gesnoeid en de alcornoques (kurkeiken)  niet ontkurkt, de jara (zonneroos) en brem hadden bijnadeel het terrein overwoekerd.

De eerste twee jaren hebben we de finca opgekuist, in de eerste plaats om het ecosysteem weer wat in evenwicht te brengen, maar ook om meer graasland voor de schapen te hebben. De zestig schapen en hun lammeren onderhouden het terrein nu verder en behoeden ons voor brandgevaar door de kruidlaag kort te houden.

In deze streek is het uitzonderlijk dat mensen leven en werken op hun finca, meestal wordt er vee op gezet waar ze om de zoveel tijd eens naar komen kijken. Wij leven hier met de natuur en onze dieren, we zijn nagenoeg  geheel zelfvoorzienend : elektriciteit van wind en zon, water uit eigen bron, groenten uit de bio-groententuin, vlees van onze lammeren, kaas van de schapen, eitjes van de kippen….. .

IMG_1950vegetable market at home

Elke morgen hier mogen wakker worden is een fantastisch gevoel. Ook al ben je nog stijf en stram van het labeur van de vorige dag, een kopje koffie bij het eerste zonnetje, de vogels, de dieren, de prachtige natuur, … geven je vlug weer de zin om aan de nieuwe dag te beginnen. Dat geweldige gevoel van hier te mogen wonen willen we graag delen, we nodigen mensen uit om hier een tijdje mee van onze vruchten te plukken en mee te genieten van de rust en de stilte die je hier elk moment overvalt.

We hebben zelf nogal verschillende vakantie-ervaringen en samen weten we wat we wel en niet zouden willen op een leuke vakantieplek. Daaruit is bij ons het luxe kamperen met eco-toets gegroeid. Alle voordelen van een tent : luchtig, dicht bij de natuur, zonder de nadelen ervan : gezeul met potten en pannen, slapen op de grond. Het enige verschil met een huisje is dat de wanden en het dak van zeildoek zijn en dat je de voor- en achtergevel elke morgen helemaal kan openzetten om binnen buiten en buiten binnen te maken. Helemaal in en met de natuur.

la pequeña, marron

la pequeña, marron

IMG_1905

 

 

about us

In February 2010 we bought our finca, 20 acres of beautiful countryside in the northern part of Extremadura near the border with Portugal. The area was neglected for years, the beautiful Encinas (holly oak) were not pruned and alcornoques (corkoaks) not uncorked, jara and  broom overgrew the whole area.
The first two years we have cleaned up the finca, in the first place to balance the eco-system, but also to have more grazing land for our sheep . The sixty sheep and their lambs maintain the site now, and beware  us for fire keeping the herbs short.

In this region it is uncommon for people to live and work on their finca, usually  they put cattle on the land and every now and then they come to feed and count them. We live with nature and our animals, we are almost entirely self-supporting: electricity from wind and sun, water from our own spring , organic vegetables from the vegetable garden, meat from our lamb, cheese from the sheep, eggs from the chickens .. … .

To wake up here every morning is a fantastic feeling. Even though you’re still  stiff from the labor of the previous day, a coffee at the first sun, birds, animals, beautiful nature, … quickly give you back the courage to start the new day . That great feeling to may live here, we would like to share, we invite people to share the fruit of our garden, our work and everything we have here. In the first place the overwhelming quietness and tranquillity.

We have our own very different vacation experiences and together we know what we do and wouldn’t want on a nice vacation spot. So it became luxurious with eco-touch. All the benefits of a tent, airy, close to nature, without the disadvantages: lugging with pots and pans, sleeping on the floor. The only difference  with a house is that walls and roof are made of canvas, and that every morning you can open the front and the rear completely, to make outside in an inside out. In and with nature.